Skjermtak

Skjermtak til hovslag og longersirkel

KYLIX-skjermtak beskytter din hest og deg selv mot værforhold som sol, regn og vind, og sørger samtidig for tilstrekkelig med lys og luft, slik at hestene ikke er avskåret fra den ytre verden.

Skjermtak til hovslag

Skjermtak til hovslag kan skjerme hovslag på bredde på ca. 4,5 meter. Den midtre delen forblir åpen.

Skjermtak til longersirkel

Skjermtak til longersirkel er et komplett lukket skjermtak. Dermed er også den midtre delen lukket. Allikevel er minst en lysgjennomtrengelig plate integrert i hvert avsnitt.
Dette er ideelt som skjermtak til din longersirkel eller din skrittmaskin – eller, enda bedre, optimalt til din kombinasjons-treningsanlegg (longersirkel og skrittmaskin under samme tak).

 • Stålkonstruksjon av IPE-profiler
 • Galvaniserte stålkonstruksjonskomponenter
 • Takkledning av fiberarmerte bølgeblikkplater
 • Ved et komplett lukket skjermtak er lysgjennomtrengelige plater integrert som standard.
 • Betongelementer eller skruestøtter
 • Montering utføres av KYLIX-servicepersonale eller av en autorisert forhandler.

Opsjoner

 • Mulige opsjoner omfatter følgende:
 • Gjerde som er integrert i skjermtak
 • Vindbeskyttelsesnett
 • Skyveport
 • Takrenne over inngangen
 • Skjermtak til longersirkel i kombinasjon med kombinasjons-treningsanlegget

Skjermtakene kan leveres med mål fra 12 til 22 meter.