Alle våre tilbud, alle oppdrag og alle kontrakter som blir inngått med oss, er underlagt betingelsene av den nederlandske Metallunionen, som kan hentes fra domstolens kontor i Rotterdam. Ordlyden som er fastsatt der og i våre spesielle betingelser, er bindende. Leveringsbetingelsene kan du få tilsendt på forespørsel.

Du kan lese våre fullstendige forretningsvilkår her