Op al onze offertes, op alle opdrachten en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIE-voorwaarden, gedeponeerd ter Griffe van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de aldaar neergelegde tekst en onze aanvullende voorwaarden op deze. De leveringsvoorwaarden worden u op uw verzoek toegezonden.

Lees hier de volledige voorwaarden